Rapport cover - rapport 3175

Utvidelse av Dalatippen massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3175

Forfatter(e): Blanck, C.J, B.A. Hellen, B.R. Olsen & L. Eilertsen.

Utgitt: 2020

Antall sider: 30

ISBN: 978-82-8308-749-9

Last ned rapport: 3175.pdf (6,28 MB)