Rapport cover - rapport 3176

Utvidelse av Søre Fjell massemottak, Øygarden kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3176

Forfatter(e): Blanck, C.J, B.A. Hellen, B.R. Olsen & L. Eilertsen

Utgitt: 2020

Antall sider: 24

ISBN: 978-82-8308-750-5

Last ned rapport: 3176.pdf (6,13 MB)