Vassregion Hordaland Problemkartlegging i utvalde vassførekomstar. Undersøkingar av næringssaltar og bakteriar i bekker og vassdrag 2017 og 2018.

Rapportnummer: 3028

Forfatter(e): Heggøy, E., S. Klyve & I. Wathne

Utgitt: 2020

Antall sider: 121

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig