Rapporter

Rapporter utgitt i år 2021

Nattlandsveien 150, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3721 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-951-6

Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og marine naturressurser.

Rapportnummer: 3536 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-883-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bastli i Hjelmeland kommune, november 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3535 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Raudlio, Krokvatnet og Stokkedalen, Bjørnafjorden kommune. Verdivurdering av naturmangfold.

Rapportnummer: 3534 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Pötsch, C Og L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-882-3

Ikke
tilgjengelig

Sauaneset I i Austevoll kommune, november 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3533 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Krossholmen i Bømlo kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3532 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av anleggsfasen ved bygging av Tufteelva småkraftverk i Ullensvang kommune

Rapportnummer: 3531 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & L. Helvik

ISBN: -

Ny oppdrettslokalitet Nedrevåge, Tysnes kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3530 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C & B. S. Huseklepp

ISBN: 978-82-8308-881-6

Søk etter elvemusling i Vestland i 2021

Rapportnummer: 3529 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S. & F. Fossøy

ISBN: 978-82-8308-880-9

Teljing av elvemusling i Haukåselva i 2021

Rapportnummer: 3528 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S

ISBN: 978-82-8308-879-3

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Flø. Årsrapport avløp 2021.

Rapportnummer: 3527 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & L. Helvik

ISBN: -

Hotell og småbåthavn i Holevika, Askvoll kommune. Konsekvensutredning for friluftsliv, naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3526 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Blanck

ISBN: 978-82-8308-878-6

Ikke
tilgjengelig

Lindesnes kommune. Overvåkning av fjæresamfunn 2021

Rapportnummer: 3525 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen. Overvaking fjøresamfunn, ålegraseng og synfaring av strandsone 2021.

Rapportnummer: 3524 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen H. E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Jølstra. Årsrapport 2020

Rapportnummer: 3523 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, T. Furset, C. Irgens, M. Hulbak & K. Urdal

ISBN: 978-82-8308-877-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet i Bømlo kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3522 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Hegreneset, Bergen kommune. Verdivurdering av naturmangfold

Rapportnummer: 3521 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-876-2

Oppdrettslokalitet Nordeimsøyna i Stavanger kommune. Overvaking fjøresamfunn og synfaring strandsone 2021

Rapportnummer: 3520 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-875-5

Ikke
tilgjengelig

Spreiings- og botnstraum ved lokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune. Juli – august 2021.

Rapportnummer: 3519 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Utvidelse av oppdrettslokalitet Bakjestranda, Bremanger kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3518 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & I. B. Birkeland

ISBN: 978-82-8308-874-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Tungesvik i Etne kommune, mai 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3517 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Jørstadskjera i Stavanger kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3516 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane i Bømlo kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3515 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mongstad Base i Alver kommune, mars 2021. Førehandsgransking for utslepp frå landbasert fiskeoppdrett.

Rapportnummer: 3514 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Regulering av gnr. 137 bnr. 832 mfl., Galteråsen næring, Alver kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3513 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C.J., L. Ågren

ISBN: 978-82-8308-873-1

Ikke
tilgjengelig

Kjeppevikholmen i Alver kommune, august 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3512 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum. H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Naturfaglige registreringer av områder i skog tilbudt for frivillig vern i 2021. Agder fylkeskommune

Rapportnummer: 3511 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L., C. J. Blanck & C. Pötsch

ISBN: 978-82-8308-872-4

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av avrenning fra Nesbø Hellegneisbrudd 2019-2021

Rapportnummer: 3510 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: -

Landbasert oppdrett i Raudbergvika i Fjord kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold på land

Rapportnummer: 3508 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-8308-870-0

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Eco Seafood AS på Kråkøya i Nærøysund kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3506 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308- 869-4

Ikke
tilgjengelig

Vestrepollen i Øygarden kommune. Verdivurdering av naturmangfold i sjø

Rapportnummer: 3505 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & I. B. Birkeland

ISBN: -

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3/PO4 i 2020

Rapportnummer: 3504 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, C. Irgens, I. Wathne & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308- 868-7

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3503 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Alsaker Fjordbruk AS på Nedrevåge i Tysnes kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3502 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308- 867-0

Ikke
tilgjengelig

Onarheimsfjorden i Kvinnherad kommune. Straummåling ved planlagt avløp, september – oktober 2020

Rapportnummer: 3501 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindvik i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3500 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Høysteinen i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3499 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. , H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Koløy N i Fitjar kommune, september 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3498 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Tytlandsvik i Hjelmeland kommune, 2021. Miljøgransking ved utslepp

Rapportnummer: 3497 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-866-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3495 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fyllingsdalen sentrale deler. Registrering og verdivurdering av naturmangfold i 2015

Rapportnummer: 3494 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bjelland, T., O. K. Spikkeland & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-865-6

Sauda i Sauda kommune, mai 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3493 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-864-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Halsavika i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3492 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Hardanger Lift, Ullensvang kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3491 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Pötsch, C., T. Tysse & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-863-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3490 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Småsaltskoren i Solund kommune, juli 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3489 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3488 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Gjellealuminium på smolt i fem vassdrag i Vestland fylke

Rapportnummer: 3487 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-862-5

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Vågafossen (reg. nr. R/V 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3486 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-860-1

Marin Overvåking Rogaland. Årsrapport 2020

Rapportnummer: 3485 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-859-5

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2020

Rapportnummer: 3484 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset Og H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-858-8

Nedrevåge i Tysnes kommune. Førehandsgransking i Onarheimsfjorden

Rapportnummer: 3483 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E., H. O. T Bergum & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-861-8

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, august 2021. Miljøovervaking av anleggssona- B-gransking

Rapportnummer: 3482 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-/førehandsgransking

Rapportnummer: 3481 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -

Sildafjorden og Øynefjorden i Kvinnherad kommune, mai 2021. Kunnskapsinnhenting miljøgifter og miljøtilstand i marine sediment

Rapportnummer: 3479 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-857-1

Undersøking av forekomst av rømt laks i Skogseidvatnet og Henangervatnet våren 2020 og 2021

Rapportnummer: 3478 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-856-4

Fitjar sentrum, elvemunning Fitjarelva. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3477 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-855-7

Ikke
tilgjengelig

Torsnes i Ullensvang kommune, januar 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3476 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., E. Brekke & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Leirvika i Masfjorden kommune, mars 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3474 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Reguleringsplan for Snekkevika, Alver kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og klima

Rapportnummer: 3473 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J., H. E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-854-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, august 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3472 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kobbavika i Stavanger kommune, april 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3471 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupevik 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3470 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam kommune, april 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3467 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Olvikvatnet i Lurøy kommune i juni 2021

Rapportnummer: 3466 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, E. Brekke & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-853-3

Ungfiskundersøkelse i Vikeelva, Sykkylven 2020.

Rapportnummer: 3465 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-852-6

Kartlegging av korallforekomster sør for Stad

Rapportnummer: 3464 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-851-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sølvøyane i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3463 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gissøysundet S i Bømlo kommune. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3462 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, mars 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3460 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen V, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3454 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Krossholmen i Bømlo kommune, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3453 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & S. T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Rafdal i Etne kommune, mars 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3452 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tveitnes i Kvam herad. Verdivurdering av naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3451 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & J. Tverberg

ISBN: -

Overvåking av tidligere kalkede lokaliteter i Vestland høsten 2020

Rapportnummer: 3450 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-849-6

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av postsmoltanlegg i Sauda i Sauda kommune, med konsekvensvurdering

Rapportnummer: 3449 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-846-5

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Saudafjorden i Sauda kommune. Straummåling ved planlagt avløp, april – mai 2021

Rapportnummer: 3447 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3446 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Oppdrettslokalitet Holevik, Bømlo kommune. Konsekvensutgreiing av friluftsliv, naturmangfald og naturressursar

Rapportnummer: 3445 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & B. R. Olsen

ISBN: 978-82-8308-845-8

Fiskebiologiske undersøkelser i Mosneselva i 2020

Rapportnummer: 3444 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T., M. A. Hulbak & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-844-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for Norwegian Seafarming AS i Ramsvika i Tysvær kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3443 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-848-9

Etablering av landbasert oppdrett i Ramsvika, Tysvær kommune. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser i sjø

Rapportnummer: 3442 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-847-2

Ikke
tilgjengelig

Uvår i Kristiansand kommune. Straummåling i september – oktober 2020

Rapportnummer: 3441 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lyngholmen i Kristiansand kommune. Straummåling i august – september 2020

Rapportnummer: 3440 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaliteten Hundvika aust i Stad kommune. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3439 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T. & C. Todt

ISBN: -

Mykjedalsvatnet og Demmetjørnane i Voss kommune. Prøvefiske høsten 2020

Rapportnummer: 3438 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-843-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3437 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Uføro i Stord kommune, januar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3436 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., J. Tverberg & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2020

Rapportnummer: 3435 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-842-7

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland, Vestland fylke, i 2020

Rapportnummer: 3434 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-841-0

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane, Vestland fylke, i 2020

Rapportnummer: 3433 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-8308-840-3

Ramsvika i Tysvær kommune, april 2021. Førehandsgransking

Rapportnummer: 3432 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & C. Todt 2021

ISBN: 978-82-8308-839-7

Ikke
tilgjengelig

Ramsvika i Tysvær kommune. Straummåling ved planlagt avløp, mars-april 2021

Rapportnummer: 3431 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Gnr. bnr. 10/744 mfl. Ørnafjellet, Askøy. Konsekvensutredning for naturmangfold

Rapportnummer: 3430 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C. J.

ISBN: 978-82-8308-838-0

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Prestholmane, november 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3429 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Teigland i Kvam Herad, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3427 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3423 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J., S. T. Klem, H. O. T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fistervågen i Hjelmeland kommune. Straummåling og modellering av utslipp ved planlagt avløp, februar-mars 2021

Rapportnummer: 3422 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Habitatkartlegging i Fjæraelva 2020

Rapportnummer: 3421 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-837-3

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Høysteinen i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3419 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad kommune, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3418 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Trommo i Kvinnherad kommune, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3417 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Vassbakkevassdraget, Volda, høsten 2020

Rapportnummer: 3415 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset T. T & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-836-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Nye Hessvik I Ullensvang kommune. Miljøgransking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3413 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Suldalslågen i 2020

Rapportnummer: 3412 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Skår & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-834-2

Registreringer av PIT-merket laks- og ørretsmolt i 4 vassdrag i Hardanger- og Bjørnafjord. Årsrapport 2019

Rapportnummer: 3411 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., C. Irgens, H. Sægrov, T. T. Furset, S. Kålås, R. A. Jakobsen Og S. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-833-5

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om vederlagsfri landbasert konsesjon for Lista Laks AS på Lista i Farsund kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3410 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-835-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vikane 1 i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3409 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J., S. T. Klem & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Hamnholmen i Bømlo kommune. Verdivurdering av naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3408 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Ungfisk og habitatvurdering, Mundalselvi, 2021

Rapportnummer: 3406 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Skår & M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-832-8

Ungfiskundersøkelser i Sylte- og Moavassdraget, Hustadvika kommune, 2020

Rapportnummer: 3405 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-831-1

Ikke
tilgjengelig

Fiskebiologiske undersøkelser i Førreåna i 2020

Rapportnummer: 3403 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & C. Irgens

ISBN: 978-82-8308-830-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettlokalitet Saltkjelen II i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3402 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., S. T. Klem & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, april 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3401 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Småsaltskoren i Solund kommune. Januar–februar 2021

Rapportnummer: 3400 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2020. Miljøovervaking av anleggssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3399 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B., I. E. Økland & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettlokalitet Skorpeosen i Øygarden kommune, april 2021. Miljøovervaking i anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3398 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I. E. & I. B. Birkeland

ISBN: -

Naturfaglige registreringer av områder i skog tilbudt for frivillig vern i 2020. Agder, Møre og Romsdal, Rogaland, Troms og Finnmark og Vestland

Rapportnummer: 3397 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L., C. Pötsch, C. J. Blanck, T. Bjelland*, P. G. Ihlen** Og L. Vassvik***

ISBN: 978-82-8308-829-8

Naturfaglige registreringer på Statskog SF sin grunn 2020. Innlandet, Troms og Finnmark

Rapportnummer: 3396 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, L. & C. Pötsch

ISBN: 978-82-8308-828-1

Settefiskanlegget Lerøy Sjøtroll Kjærelva, Fitjar kommune. Resipientgransking 2020

Rapportnummer: 3395 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., C. Todt & H. O. T. Bergum

ISBN: 978-82-8308-826-7

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Djupevik i Stavanger kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3393 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Mikkelsnes i Ullensvang kommune. Verdivurdering av naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3392 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H. E.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser i Ulla i 2020

Rapportnummer: 3391 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B.A., C. Irgens, M. A. Hulbak

ISBN: 978-82-8308-827-4

Fiskeundersøkelser i Jagedalsvatnet i Kinn kommune, 2020

Rapportnummer: 3390 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Irgens, C. & E. Brekke

ISBN: 978-82-8308-850-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Ospeneset i Alver kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3389 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Stiganeset i Ullensvang kommune. Verdivurdering av naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3388 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Djupestø i Ullensvang kommune. Verdivurdering av naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3387 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kniven i Kristiansand kommune, januar 2021. Førehandsgranksing.

Rapportnummer: 3386 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E., I.B. Birkeland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking anleggsfase Herand Kraftverk Ullensvang kommune

Rapportnummer: 3385 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Kartlegging av Miljødirektoratet sin grunn i Tinn kommune 2020. Vestfold og Telemark

Rapportnummer: 3384 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck, C.J. & C. Pötsch

ISBN: 978-82-8308-825-0

Overvåking av fisk og bunndyr i Steinsdalselva i Kvam herad. Årsrapport 2020

Rapportnummer: 3383 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T., M.A. Hulbak, S. Kålås & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-824-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Langesvaet i Stad kommune. Desember 2020 – januar 2021

Rapportnummer: 3382 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Notaberget i Stad kommune. Desember 2020 – januar 2021

Rapportnummer: 3381 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Lindeneset i Gloppen kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3380 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Gråtnes i Sandnes kommune, april 2020. Alternativ miljøovervaking av lokaliteten.

Rapportnummer: 3379 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ungfiskundersøkelser i Øyraelva, Volda, 2020

Rapportnummer: 3378 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & Skår, S.

ISBN: 978-82-8308-823-6

Ikke
tilgjengelig

Herøya i Kristiansand kommune, januar 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3377 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E., I.B. Birkeland & H.O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hesbygrunnen i Stavanger kommune, november 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3375 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & Christiane Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Lundevatnet i 2020, Lund og Flekkefjord kommuner

Rapportnummer: 3374 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, oktober 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3373 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J., I.E. Økland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av utslipp fra Norscrap West AS Hanøytangen

Rapportnummer: 3372 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Fitjar sentrum – elvemunning. Verdivurdering for naturmangfold

Rapportnummer: 3371 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-8308-822-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, mars 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3370 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommunbe, mars 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3369 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune, mars 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3368 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Vikane 1 i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3366 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3365 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Tilleggsrapport analysebevis 2020.

Rapportnummer: 3364 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: -

Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2017-2020. Årsrapport 2020.

Rapportnummer: 3363 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland I.E., C. Todt, J. Tverberg & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-821-2

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Ravnøya i Kristiansand kommune. Straummåling i august – september 2020.

Rapportnummer: 3361 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gjeve i Kristiansand kommune. Straummåling i september – oktober 2020.

Rapportnummer: 3360 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Gjeve i Kristiandsand kommune, januar 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3359 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E., I.B. Birkeland & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Fister Smolt AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3358 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømmålinger utenfor avløpet til Bjølve Bruk AS, høsten 2013. Revidert rapport.

Rapportnummer: 3357 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen Vest, januar 2021. Miljøovervåking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3356 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Sauaneset I i Austevoll kommune, oktober 2020. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3354 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B., J. Tverberg & H. O.T. Bergum

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, november 2020. Miljøovervåking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3353 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & C. Todt

ISBN: -

Hardanger- og Sognefjorden (Vestland). Kunnskapsinnhenting miljøgifter og miljøtilstand i marine sedimenter 2020

Rapportnummer: 3352 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt C.T., I. B Birkeland, I.E. Økland & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-819-9

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Alver kommune, januar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3351 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L. & S.T Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Saltkjelen II i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3350 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L. & S.T Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Judaberg, Stavanger kommune 2020. Miljøovervaking av avløp og ålegraseng

Rapportnummer: 3349 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Utviding av molo ved Velvang, Stjørdal kommune. Oppdatert konsekvensutgreiing for marint naturmangfald

Rapportnummer: 3348 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: 978-82-8308-818-2

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, januar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3347 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka, L. & J. Tverberg

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Nordheim. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3346 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Vanylven. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3345 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Kvingo. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3344 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

KJ Eide Fiskeoppdrett AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3343 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Erko Settefisk AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3342 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Rovde. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3341 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Flø. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3340 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Stadsbygd. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3339 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Overvåking av Fyresvatnet for Telemarkrøye AS i 2020

Rapportnummer: 3338 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H, I. Wathne & E. Lydersen

ISBN: 978-82-8308-817-5

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Bjørnafjorden 2020

Rapportnummer: 3337 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: 978-82-8308-816-8

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Eidesvatnet i Kvam Herad 2020

Rapportnummer: 3336 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: -

Overvåking av vannkvaliteten i Myrkdalselven ved Myrkdalen Fjellandsby i 2020

Rapportnummer: 3335 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-815-1

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Fjæra. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3334 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Steinvik i Kinn kommune, oktober 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3333 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & C. Todt

ISBN: -

IHM sitt avfallsdeponi, Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2020

Rapportnummer: 3332 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-814-4

Ikke
tilgjengelig

Salar Bruk AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3331 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i sidevassdrag til Valldøla i Fjord kommune

Rapportnummer: 3330 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A, & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-813-7

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i sidevassdrag til Velledalselva i Sykkylven kommune

Rapportnummer: 3329 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A. & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-812-0

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Haukå. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3328 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Fuglestadåna, Hå kommune

Rapportnummer: 3327 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Irgens, C., M. A. Hulbak, B. A. Hellen & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-811-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Dyrholmen Ø, januar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3326 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I.B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking høsten 2020 etter rømming av laks i Hundvikfjorden

Rapportnummer: 3325 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset T.T., C. Irgens & S. Skår

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking høsten 2020 etter rømming av laks i Vadheimsfjorden

Rapportnummer: 3324 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset T.T., C. Irgens & S. Skår

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Dalsfjord. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3323 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokaltiet Haverøy i Øygarden kommune, august 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3322 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J., H.O.T. Bergum & C. Todt

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Sævareid Fiskanlegg AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3321 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOWI ASA avdeling Steinsvik. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3320 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Litletveitholane i Osterøy kommune, janur 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3319 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Stokka L. & S.T. Klem

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Trosnavåg. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3318 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Grieg Seafood Rogaland AS avdeling Hognaland. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3317 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Langøy i Solund kommune, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3316 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Fossing Storamolt AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3314 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Sundsfjord. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3313 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Helgeland Smolt AS avdeling Reppen. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3312 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Innseilingen Stavanger, Rogaland. Konsekvensutredning for naturmangfold og naturressurser – revisjon 2021

Rapportnummer: 3311 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C.

ISBN: 978-82-8308-808-3

Ikke
tilgjengelig

Fjon Bruk AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3310 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Supplerende Miljøundersøkelser Franzefoss Eide 2020. PFAS i sedimenter og miljøgifter i organismer

Rapportnummer: 3309 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Økland, I.E.

ISBN: 978-82-8308-807-6

Ikke
tilgjengelig

Tytlandsvik Aqua AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3308 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Nesfossen Smolt AS. Årsrapport avløp 2020.

Rapportnummer: 3307 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 3306 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens & S. Skår

ISBN: 978-82-8308-806-9

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2020 for Sørsmolt AS.

Rapportnummer: 3304 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, september 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3303 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S.T. & H. O. T. Bergum

ISBN: -

Oppfølgande undersøkingar av elvemusling og status for arten i Vestland fylke i 2020.

Rapportnummer: 3302 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-8308-805-2

Dybdekart for innsjøer i Bergen digitalisert 2020.

Rapportnummer: 3301 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-804-5

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg for søknad om to konsesjoner for matfiskproduksjon av ørret i Ørevatnet i Åseral kommune i Agder.

Rapportnummer: 3300 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-8308-803-8

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for World Heritage Salmon AS i Raudbergvika i Fjord kommune, med konsekvensutredning.

Rapportnummer: 3299 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-802-1

Tilstandsrapport for Ørevatnet i 2020, Åseral kommune.

Rapportnummer: 3298 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Wathne, I. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-801-4

Ikke
tilgjengelig

Tilstandsrapport for Vigdarvatnet i Sveio 2020.

Rapportnummer: 3297 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & I. Wathne

ISBN: -

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen. Forundersøkelser 2011, 2013 & 2019.

Rapportnummer: 3296 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Blanck C. J., P. G. Ihlen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-800-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved lokalitet Holevik i Bømlo kommune. November – desember 2020.

Rapportnummer: 3295 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3294 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & H. E. Haugsøen

ISBN: -

Breivika i Nordgulen, Bremanger kommune. Resipientgransking 2020.

Rapportnummer: 3293 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt, C. & I.E. Økland

ISBN: 978-82-8308-799-4

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert matfiskproduksjon ved BioFish AS lokalitet 12079 Ljonesvågen, for Biofish Aquafarm AS.

Rapportnummer: 3292 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Klem, S. T., G. H. Johnsen & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-798-7

Undersøking av elvemuslingbestanden i Haukåselva sommaren 2020.

Rapportnummer: 3291 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-797-0

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøørret i vassdrag på Nord-Jæren, 2020.

Rapportnummer: 3290 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Irgens, C., M. A. Hulbak, S. Skår & B. A. Hellen

ISBN: 978-82-8308-796-3

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Breivik S i Bømlo kommune, september 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3289 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

ISBN: -

Etablering av landbasert oppdrett ved Raudbergvika, Fjord kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3288 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-8308-795-6

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

Utslepp frå landbasert oppdrett på Tøfta, Averøy kommune. Konsekvensvurdering av naturmangfald i sjø.

Rapportnummer: 3285 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Todt C., M. Eilertsen & J. Tverberg

ISBN: 978-82-8308-794-9

Ikke
tilgjengelig

Tøfta i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Straummåling ved planlagt avløp, august – oktober 2020.

Rapportnummer: 3283 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: 978-82-8308-793-2

Tøfta i Averøy kommune i Møre og Romsdal. Førehandsgransking av utsleppsområde.

Rapportnummer: 3282 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T.T & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-792-5

Etablering av avløpsreinseanlegg ved Kvasneset, Sula kommune. Konsekvensutgreiing av marint naturmangfald.

Rapportnummer: 3281 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-8308-791-8

Etablering av nytt avløpsreinseanlegg ved Kvasneset i Sula kommune. Måling av straum, modellering av straumtilhøve og innlagring av avløpsvatn.

Rapportnummer: 3280 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Brekke, E., G. Dam, N. Langfeldt & B. Tveranger

ISBN: 978-82-8308-790-1

Habitatkartlegging, ungfiskundersøkelse og forslag til tiltak i anadrom del av Kvassheimsåna, Hå kommune.

Rapportnummer: 3279 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., Irgens, C. & Kålås, S. 2021

ISBN: 978-82-8308-789-5

Habitatkartlegging og forslag til tiltak i anadrom del av Vikedalvassdraget, Vindafjord kommune.

Rapportnummer: 3278 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Hellen, B. A., S. Kålås & S. Sikveland

ISBN: 978-82-8308-788-8

Settefiskanlegget Haukå i Kinn kommune, 2020. Resipientundersøkelse.

Rapportnummer: 3277 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Furset, T. T., J. Tverberg & C. Todt

ISBN: 978-82-8308-787-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om etablering av settefisk- og postsmoltanlegg i Mjåsundet i Gulen kommune, med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3276 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-786-4

Ikke
tilgjengelig

Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3275 Utgitt: 2021

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & I. E. Økland

ISBN: -