Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved MOWI ASA avd. Vågafossen (reg. nr. R/V 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 3486

Forfatter(e): Tveranger, B. & G. H. Johnsen

Utgitt: 2021

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-8308-860-1

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig