Rapport cover - rapport 3288

Etablering av landbasert oppdrett ved Raudbergvika, Fjord kommune. Konsekvensvurdering for naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3288

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & M. Eilertsen

Utgitt: 2021

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-795-6

Last ned rapport: 3288.pdf (8,16 MB)