Rapport cover - rapport 3484

Fiskeundersøkelser i Gloppenelva i 2020

Rapportnummer: 3484

Forfatter(e): Hellen, B. A., M. A. Hulbak, C. Irgens, K. Urdal, T. T. Furset Og H. Sægrov

Utgitt: 2021

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-8308-858-8

Last ned rapport: 3484.pdf (1,20 MB)