Rapport cover - rapport 3352

Hardanger- og Sognefjorden (Vestland). Kunnskapsinnhenting miljøgifter og miljøtilstand i marine sedimenter 2020

Rapportnummer: 3352

Forfatter(e): Todt C.T., I. B Birkeland, I.E. Økland & J. Tverberg

Utgitt: 2021

Antall sider: 153

ISBN: 978-82-8308-819-9

Last ned rapport: 3352.pdf (10,52 MB)