Rapport cover - rapport 3526

Hotell og småbåthavn i Holevika, Askvoll kommune. Konsekvensutredning for friluftsliv, naturmangfold og naturressurser.

Rapportnummer: 3526

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Blanck

Utgitt: 2021

Antall sider: 48

ISBN: 978-82-8308-878-6

Last ned rapport: 3526.pdf (7,15 MB)