Rapport cover - rapport 3504

Lakselusindusert tilbakevandring av sjøørret i PO3/PO4 i 2020

Rapportnummer: 3504

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås, C. Irgens, I. Wathne & B. A. Hellen

Utgitt: 2021

Antall sider: 26

ISBN: 978-82-8308- 868-7

Last ned rapport: 3504.pdf (849,70 KB)