Mongstad Base i Alver kommune, mars 2021. Førehandsgransking for utslepp frå landbasert fiskeoppdrett.

Rapportnummer: 3514

Forfatter(e): Økland, I. E. & H. O. T. Bergum

Utgitt: 2021

Antall sider: 32

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig