Rapport cover - rapport 3530

Ny oppdrettslokalitet Nedrevåge, Tysnes kommune. Konsekvensutredning for marint naturmangfold og naturressurser

Rapportnummer: 3530

Forfatter(e): Todt, C & B. S. Huseklepp

Utgitt: 2021

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-8308-881-6

Last ned rapport: 3530.pdf (3,97 MB)