Oppdrettlokalitet Saltkjelen II i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3402

Forfatter(e): Birkeland, I. B., S. T. Klem & H. O. T. Bergum

Utgitt: 2021

Antall sider: 45

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig