Oppdrettslokalitet Åkre i Kvinnherad, mai 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3490

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 56

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig