Oppdrettslokalitet Apalvikneset i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3423

Forfatter(e): Tverberg, J., S. T. Klem, H. O. T. Bergum & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 43

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig