Oppdrettslokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune, juni 2021. Miljøovervaking av anleggssoma – B-gransking.

Rapportnummer: 3425

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2021

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig