Oppdrettslokalitet Bakjestranda i Bremanger kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – C-/førehandsgransking

Rapportnummer: 3481

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 42

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig