Oppdrettslokalitet Bastli i Hjelmeland kommune, november 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3535

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2021

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig