Oppdrettslokalitet Brandaskuta i Kvinnherad kommune, august 2021. Miljøovervaking av anleggssona- B-gransking

Rapportnummer: 3482

Forfatter(e): Birkeland, I. B.

Utgitt: 2021

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig