Oppdrettslokalitet Breivik S i Bømlo kommune, september 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3289

Forfatter(e): Tverberg, J. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig