Oppdrettslokalitet Djupevik i Stavanger kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3393

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 59

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig