Oppdrettslokalitet Dyrholmen. Overvaking fjøresamfunn, ålegraseng og synfaring av strandsone 2021.

Rapportnummer: 3524

Forfatter(e): Haugsøen H. E.

Utgitt: 2021

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig