Oppdrettslokalitet Dysvik i Kvam herad, januar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3347

Forfatter(e): Stokka, L. & J. Tverberg

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig