Oppdrettslokalitet Gissøysundet i Bømlo kommune, august 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3522

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 49

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig