Oppdrettslokalitet Gråtnes i Sandnes kommune, april 2020. Alternativ miljøovervaking av lokaliteten.

Rapportnummer: 3379

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2021

Antall sider: 34

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig