Oppdrettslokalitet Hageberg i Fitjar kommune, april 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3426

Forfatter(e): Stokka, L.

Utgitt: 2021

Antall sider: 20

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig