Oppdrettslokalitet Herøy i Vindafjord kommune, oktober 2021. Miljøovervakning av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3503

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2021

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig