Oppdrettslokalitet Hesbygrunnen i Stavanger kommune, november 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3375

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & Christiane Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 51

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig