Oppdrettslokalitet Hidlekjerringa i Stavanger kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3362

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2021

Antall sider: 46

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig