Oppdrettslokalitet Hidlekjerringa i Strand kommune, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3286

Forfatter(e): Tverberg, J.

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig