Oppdrettslokalitet Hisdalen i Kvinnherad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3275

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & I. E. Økland

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig