Oppdrettslokalitet Holevik i Bømlo kommune, mars 2021. Førehandsgransking.

Rapportnummer: 3368

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 39

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig