Oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad, mars 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3376

Forfatter(e): Stokka, L

Utgitt: 2021

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig