Oppdrettslokalitet Kalhag i Strand kommune, november 2020. Miljøovervåking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3353

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 43

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig