Oppdrettslokalitet Krossholmen i Bømlo kommune, juni 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking.

Rapportnummer: 3532

Forfatter(e): Birkeland, I. B., S. T. Klem & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 41

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig