Oppdrettslokalitet Lindeneset i Gloppen kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking.

Rapportnummer: 3380

Forfatter(e): Birkeland, I.B. & H.O.T. Bergum

Utgitt: 2021

Antall sider: 32

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig