Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, mai 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3420

Forfatter(e): Stokka, L.

Utgitt: 2021

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig