Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2020. Miljøovervaking av anleggssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3399

Forfatter(e): Birkeland, I. B., I. E. Økland & H. O. T. Bergum

Utgitt: 2021

Antall sider: 57

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig