Oppdrettslokalitet Munkholmen i Tysvær kommune, november 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3284

Forfatter(e): Bergum, H.O.T.

Utgitt: 2021

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig