Oppdrettslokalitet Nye Hessvik I Ullensvang kommune. Miljøgransking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3413

Forfatter(e): Stokka, L.

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig