Oppdrettslokalitet Ospeneset i Alver kommune, desember 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3389

Forfatter(e): Bergum, H. O. T. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 38

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig