Oppdrettslokalitet Prestholmane, november 2020. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3429

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 48

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig