Oppdrettslokalitet Ringja i Tysvær kommune, oktober 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3495

Forfatter(e): Bergum, H. O. T.

Utgitt: 2021

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig