Oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, desember 2020. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3294

Forfatter(e): Birkeland, I. B. & H. E. Haugsøen

Utgitt: 2021

Antall sider: 18

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig