Oppdrettslokalitet Smørdalen i Masfjorden kommune, april 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3414

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2021

Antall sider: 17

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig