Oppdrettslokalitet Svollandsneset i Vindsfjord kommune, mars 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking

Rapportnummer: 3367

Forfatter(e): Stokka, L

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig