Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommunbe, mars 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3369

Forfatter(e): Birkeland, I.B.

Utgitt: 2021

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig