Oppdrettslokalitet Syltøy i Øygarden kommune, oktober 2020. Miljøovervaking av overgangssona – C-gransking

Rapportnummer: 3373

Forfatter(e): Tverberg, J., I.E. Økland & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 22

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig