Oppdrettslokalitet Vikane 1 i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av anleggssona – B-gransking.

Rapportnummer: 3366

Forfatter(e): Stokka, L. & E. Brekke

Utgitt: 2021

Antall sider: 19

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig