Oppdrettslokalitet Vikane 1 i Ullensvang kommune, februar 2021. Miljøovervaking av overgangssona – ASC/C-gransking

Rapportnummer: 3409

Forfatter(e): Tverberg, J., S. T. Klem & C. Todt

Utgitt: 2021

Antall sider: 38

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig